Formaty plików przyjmowane do druku

 • Formaty plików, które przyjmujemy do druku: PDF, AI, CDR,
 • Pliki najlepiej przesłać w formacie PDF,
 • Pliki programów Microsoft Office (MS Word, Power Point) i PDF zapisany z tych programów nie nadają się do profesjonalnego druku,
 • Zalecanym formatem PDF pliku do druku jest PDF wygenerowany przy użyciu profesjonalnego programu do grafiki komputerowej.

Jak przygotować pliki do druku w formacie PDF?

 • projektuj kolorystykę CMYK w przypadku innej kolorystyki zostanie przekonwertowana do kolorystyki CMYK,
 • Zapisz plik bez linii cięcia oraz znaczników kolorystycznych,
 • Nie umieszczaj komentarzy,
 • Nie stosuj zabezpieczeń (np. zabezpieczeń hasłem),
 • W opcjach zapisu PDF zaznacz opcję „osadź czcionki w dokumencie” („ember fonts in document”) lub zamień je na krzywe przed zapisaniem do PDF-a (convert to curves),
 • Dla uzyskania dobrej jakości wydruku stosuj zdjęcia o rozdzielczości minimum 300 dpi,
 • Projektuj dokument wyśrodkowany ze spadami zgodnymi ze specyfikacją produktu,
 • Nie zapisuj tekstów w 4 kolorach (CMYK). Czarna teksty tylko i wyłącznie w 100% K,
 • Kolory projektuj z wartością co najmniej 10%,
 • Unikaj stosowania ramek w projektach położonych blisko krawędzi projektu. Projektując ramki lub outlines (obrys) wokół projektu pamiętaj, że muszą one mieć grubość przynajmniej 4 mm od krawędzi formatu,
 • Dla tekstów składających się z 4 kolorów (CMYK) użyj minimum czcionki 8 punktowej,
 • Nie używaj drobnych tekstów jeżeli w tle jest użyty więcej niż 1 kolor,
 • Głęboką czerń uzyskasz stosując kombinację: 100% K, 40% C, 40% M, 40% Y,
 • Pliki zapisuj w kolorystyce CMYK,
 • Pamiętaj o spadach, korzystaj z naszych szablonów,
 • Pamiętaj aby mapy bitowe (np. zdjęcia) umieszczone w projekcie miały rozdzielczość minimum 300dpi,
 • W przypadku grafiki czarno-białej (np. QR – Code lub inny kod paskowy) użyj 100% czerni (C=0, M=0, Y=0, K=100) i rozdzielczości min 300dpi.